ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE „DOKÁŽEME TO!“

Zdieľať tento článok

Mesto Lučenec a partneri projektu: Agentúra práce BBSK, Projekt DOM.ov a CBNRM  Networking v projekte LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ – „We connect for more opportunities“, ktorý bol schválený v rámci výzvy Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia) Nórske granty 2014-2021 SR:

 

Vás srdečne pozývajú na:

 

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE „DOKÁŽEME TO!“

 

Dňa: 31.05.2023 o 14:00 hod..

Miesto: Rapovská križovatka

Program: Športové aktivity s loptou, súťaže, stanovištia pre deti, s tvorivými činnosťami…

V spolupráci s Komunitným centrom Lučenec

 

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ získal grant z Nórska v sume 749 105 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 112 350 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít.

www.norwaygrants.sk/ldi

www.spajamesa.sk

 

Tešíme sa na stretnutie.

Viac na objavovanie