Spoločné aktivity: brigáda v Mestskom parku a svojpomocné práce na Rapovskej križovatke

Zdieľať tento článok

    Cieľom projektu LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“  boli aj spoločné aktivity, ktoré sa počas realizácie projektu pripravovali s komunitou, žiakmi SOŠ Pedagogickej v Lučenci, komunitnými pracovníkmi, či terénnymi sociálnymi pracovníkmi, partnermi projektu a dobrovoľníkmi.

Ďalšou takouto aktivitou bola brigáda v Mestskom parku, pod záštitou partnera Agentúry práce BBSK v Lučenci. Spoločnými silami sa takto podarilo po zime vyčistiť a skrášliť aj záhony ruží, či fontánu. Veľmi pozitívnym momentom bola požiadavka komunity na Rapovskej križovatke na materiál, aby si tam mohli vlastnými silami opraviť a vymaľovať svoje domy. Prišli pomôcť s výberom materiálu, aj farby.

Od nápadu bol len krok k činom a v rámci spoločnej aktivity a najmä s veľkým odhodlaním a nasadením obyvateľov Rapovskej križovatky dostali ich domy nový náter. Práve toto sú príležitosti, ktoré prinieslo spojenie viacerých aktérov v projekte a aktivity, ktoré by inak pravdepodobne nevznikli.

Viac na objavovanie