Partneri projektu

Mesto Lučenec

– žiadateľ/partner projektu

Mesto Lučenec sa rozprestiera v južnej časti Banskobystrického kraja.  Mesto má významnú geografickú polohu na križovatke ciest východ-západ a sever-juh a má aj postavenie pohraničného mesta. Je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Primátorkou mesta je PhDr. Alexandra Pivková. Mesto Lučenec zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom vecne príslušných výkonných oddelení Mestského úradu Lučenec.

Mesto Lučenec
Ulica novohradská č.1
984 01 Lučenec

IČO: 00316181
Tel.: 047/433 15 13
Mail: msu@lucenec.sk

www.lucenec.sk

 
 

Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

– partner projektu

Pomáha ľuďom so sťaženým prístupom na trh práce, nájsť si uplatnenie. Zavádza  inovatívny program zamestnávania znevýhodnených a sociálne vylúčených uchádzačov, čím prispieva  k zladeniu nerovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce v Banskobystrickom regióne.

 
 

Zvolenská cesta 1677/83
984 01 Lučenec 

IČO: 52 700 569  
DIČ: 2121125479

Tel.: +421 948 913 032

Pracovná doba:

Pondelok – Štvrtok: 8:00-16:00
Piatok: nestránkový deň (práca v teréne)

www.agenturapracebbsk.sk

 
 

Projekt DOM.ov

– partner projektu

Život v rómskych lokalitách je pre jednotlivcov a rodiny limitujúci. Rodiny bojujú s problémami, na ktoré nestačia. Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vznikla, aby pomáhala odstrániť príčiny, ktoré nevyhnutne vytvárajú z rómskych lokalít komunity odkázané na sociálne bývanie.

 
 

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov
Požiarnická 17
080 01 Prešov
tel.: +421 911 79 17 17
mail: info@projektdomov.sk

IČO: 503 349 81
DIČ: 2120323821

nezisková organizácia Projekt DOM.ov je registrovaná na Okresnom úrade v Prešove, odbor všeob. verejnej správy pod č. OVVS-519/2016-NO.

zakladateľské organizácie:
Člověk v tísni, o.p.s., Palešovo nám. 34, 053 04 Spišské Podhradie
Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce 21, 044 46 Rankovce

www.projektdomov.sk

 
 

CBNRM.NET

– nórsky partner projektu

Nórska mimovládna organizácia CNBRM Networking vychádza z dlhej série aktivít a skúseností, reťazcov udalostí a zahŕňa súhrn niekoľkých rôznych oblastí záujmov a aktivít, vrátane spoločných vlastníckych práv, ľudských práv, práv pôvodných obyvateľov, práv duševného vlastníctva, manažmentu prírodných zdrojov a participatívnych prístupov, ktoré sa nakoniec postupne spojili pod hlavičkou CBNRM. Je to globálna sieť a virtuálna komunita. Pracuje s ľuďmi a pre ľudí, ktorí sú zapojení do komunitného rozvoja, ktorý je široko chápaný. Dôraz sa sčasti kladie na komunitu, sčasti na využívanie miestnych prírodných zdrojov a sčasti na dostupné ľudské zdroje. Podstatou týchto sieťových aktivít je riadenie znalostí o rozvojovej spolupráci.

V zastúpení: Lars Tov Søftestad

www.cbnrm.net