Nórski partneri v Lučenci

Zdieľať tento článok

Projekt LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ spojil Mesto Lučenec ako samosprávu s partnermi Agentúrou práce BBSK, neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov, ale aj s nórskou organizáciou CBNRM Networking.

Partneri z Nórska sa zúčastnili Záverečnej konferencie projektu, ktorej predchádzal zaujímavý odborný workshop. Ten sa konal 09.04.2024 v sídle MsÚ Lučenec na Nám. republiky. Hostia workshopu z oblasti práce s vylúčenými komunitami, mali vďaka zahraničným partnerom možnosť získať informácie a znalosti, aké postupy, metódy, či aktivity realizujú v Nórsku, ako aj iných častiach Európy. Zástupkyňa verejného sektora pani Sapna Sharma pracuje v Kristiansande (Nórsko) s etnickými menšinami a ohrozenými skupinami najmä v oblasti inklúzie. Ivar Skippervold ako zástupca mimovládnej organizácie Agder Gorj Development (AGU), ktorá prepája verejný a mimovládny sektor úzko spolupracuje aj s Armádou spásy. Zástupca CBNRM Networking Lars Søftestad je sociálny antropológ a odborník v tejto oblasti, ktorý sprevádza projekt od jeho začiatku za účelom zefektívnenia výstupov a naplnenia jeho cieľov. Partneri sa stretli s komunitou na Rapovskej križovatke, kde ich deti prekvapili malým darčekom.

Viac na objavovanie