Počítače z projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ využívajú školy naplno

Zdieľať tento článok

Vďaka projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014 sa môžu deti na šiestich základných školách zlepšovať vo svojich počítačových zručnostiach. Pre niektoré deti je toto jediný spôsob, ako sa dostať do kontaktu s počítačom a modernými technológiami, keďže doma takúto možnosť nemajú. Rovnako projekt poskytuje aj príležitosť ich rodičom prísť do školy a získavať tieto zručnosti. Každá škola aktívne a efektívne využíva túto aktivitu aj v spolupráci s Komunitnými pracovníkmi, ktorí spájajú deti, rodičov a učiteľov podľa ich potreby. V budúcom roku budú môcť rodičia žiakov z marginalizovaných rómskych komunít prejsť výcvikom technologických zručností v spolupráci s Agentúrou práce BBSK, jedného z partnerov projektu. Spojenie viacerých partnerov v projekte prináša možnosť rovnakých príležitostí aj pre vylúčené komunity. Práve príležitosti vo vzdelávaní, v zamestnanosti i bývaní sú predpokladom pre zmenu. Tá nenastane zo dňa na deň, ale postupnými dlhodobými krokmi je možné ju dosiahnuť. Aby deti, ktoré si v budúcnosti založia vlastné rodiny mohli nájsť vzory, ktoré im ukážu cestu ku kvalitnejšiemu životu.

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ získal grant z Nórska v sume 749 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 112 350 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít.
www.spajamesa.sk www.norwaygrants.sk/ldi

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,