Nórsky partner na návšteve Lučenca v rámci projektu LDI02014: “ Spájame sa pre viac príležitostí“

Zdieľať tento článok

Partneri projektu LDI02014 – vo výzve Nórske granty 2014-2021 SR – LDI02 Zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít – Mesto Lučenec, Agentúra práce BBSK a Projekt DOM.ov, na čele s primátorkou mesta, privítali dňa 21.02.2022 v Historickej Radnici významného antropológa a odborníka v oblasti vylúčených komunít, Larsa Søftestada. Jeho nezisková organizácia CBNRM Networking je v projekte zahraničným partnerom, ktorého úlohou je sprevádzať realizáciu projektu, mapovať jednotlivé aktivity počas implementácie a sledovať napĺňanie cieľov projektu aj vďaka bohatým skúsenostiam, ktoré nadobudol v rámci svojich aktivít vo viac ako 60 krajinách sveta. Stretnutie sa okrem odborných postrehov nieslo v priateľskej atmosfére a vďaka prehliadke Mestského múzea mal možnosť spoznať aj trochu z histórie mesta Lučenec. Ďalší program bude prebiehať v spolupráci s partnermi, s pracovníkmi Komunitných centier, Terénnej sociálnej práce, ÚPSVaR, ako aj pri stretnutiach s klientmi týchto organizácií.

Viac na objavovanie

Nezaradené

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE „DOKÁŽEME TO!“

Mesto Lučenec a partneri projektu: Agentúra práce BBSK, Projekt DOM.ov a CBNRM  Networking v projekte LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ – „We connect for more