Informačný seminár projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ spojil odborníkov z mnohých oblastí na jednom mieste

Zdieľať tento článok

V projekte „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 365 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa Mesto Lučenec spolu s partnermi Agentúrou práce BBSK, Projektom DOM.ov a nórskym partnerom CBNRM Networking snaží priniesť inovatívny a komplexný prístup k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.

   Dňa 23.02.2023 sa stretli na Informačnom seminári v rámci tohto projektu odborníci a zástupcovia miestnych rómskych komunít, nielen z okresu Lučenec. Spolu s partnermi projektu, ako aj so starostami zo širokého okolia, mohli diskutovať o ďalších možnostiach, ktoré projekt prináša v oblasti vzdelávania, zamestnávania, predchádzania diskriminácii, ale aj v jedinečnej možnosti svojpomocnej výstavby. Projekt zastrešuje aktivity samosprávy a aktivity neziskových organizácií, ktorých cieľom je motivovať marginalizované rómske komunity k tomu, aby sa spolupodieľali na zlepšení kvality ich života.

   Vďaka projektu tak získali prístup k počítačom na základných školách v meste Lučenec nielen žiaci, ale aj ich rodičia z vyčlenených komunít, čo aktívne využívajú. Na Rapovskej križovatke sa rozširuje Komunitné centrum a jeho služby, vrátane detských prvkov na ihrisku a altánku pre vonkajšie aktivity komunity. Pretože aj tu je dôležité zveľaďovať verejné priestranstvo. Zároveň vďaka projektu môžu klienti zvyšovať svoju finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné k efektívnemu hľadaniu práce, uplatneniu a udržaniu sa v zamestnaní. Inovatívny prístup vo forme svojpomocnej výstavby umožní získať bývanie vlastnými silami. Je to prvok, ktorý na rozdiel od nájomného bývania, ktoré neumožňuje zohľadňovať vo vyššej miere princíp zásluhovosti, prináša jedinečnú príležitosť spojiť sily, aj komunitu. Výsledkom môže byť zmena, ktorá ovplyvní marginalizované rómske komunity, budúcnosť ich detí, ktoré môžu vyrastať v lepších sociálnych podmienkach, ale aj vzájomné ponímanie minority a majority.

www.spajamesa.sk

www.norwaygrants.sk/ldi
Viac na objavovanie