Žiaci základných škôl si rozšírili znalosti azískali aj pamätné darčeky

Zdieľať tento článok

V rámci projektu LDI02014 Spájame sa pre viac príležitostí“  na základných školách dlhodobo prebieha výučba IT zručností a rozšírená možnosť práce s PC v rámci inklúzie, aj pre marginalizované komunity.  Okrem bežných aktivít, ktoré realizujú učitelia, mali žiaci opäť možnosť rozšíriť svoje obzory aj v oblasti kyber bezpečnosti, tentoraz s hlavnou témou: „Kritický pohľad na sociálne siete“. Vo februári je Deň bezpečnejšieho internetu, ako aj Deň sociálnej spravodlivosti, preto všetky tieto aktivity mali aj symbolický charakter. Hlavným zámerom bolo, aby si deti uvedomili, či netrávia neprimerane veľa času na internete, aké informácie zdieľajú, či vyhľadávajú, aké sú riziká, ktoré ich ohrozujú vo virtuálnom svete. Dôležitosť používania kritického myslenia je najmä v súčasnosti nevyhnutná. Poznatky, do akej miery ich sociálne siete úmyselne oberajú o voľný čas, ale aj mechaniky, ktoré sociálne siete využívajú práve na tento účel, sú potrebné predovšetkým preto, že sa u detí vytvára nesprávny návyk. Získali však znalosti aj o tom, kde a ako overovať pravdivosť článkov a tiež prečo by nemali využívať umelú inteligenciu pri plnení si svojich študijných povinností. Séria ďalších prednášok opäť prebieha na všetkých základných školách a pripravené sú aj mnohé iné témy.  Cenné informácie, ktoré získali žiaci zaujímavou a hravou formou, im budú pripomínať aj darčekové predmety s logom projektu.

Viac na objavovanie