WORKSHOP „SPÁJAME SA“

Zdieľať tento článok

V rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ podporeného z 🇳🇴Nórska prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR priniesol dňa 21.6.2022 v budove historickej Radnice Lučenec možnosť diskutovať k téme marginalizovaných rómskych komunít širokému spektru odborníkov z rôznych oblastí a inštitúcií, nielen zo štátnej a verejnej, ale aj neziskovej a občianskej sféry.
Mesto Lučenec ako vedúci partner projektu a partneri: Agentúra práce BBSK, Projekt DOM.ov a za nórskeho partnera CBNRM Networking predstavili okrem samotného projektu a jeho konkrétnych očakávaných výsledkov, aj jedinečné partnerstvo medzi samosprávou a neziskovými organizáciami, ktoré môže byť aj pre ostatných príkladom dobrej praxe.
Hostí zaujala aj interaktívna časť workshopu, kde mali možnosť získať zaujímavé informácie a pohľad na činnosť z pohľadu klientov. Diskusie a rozhovory pokračovali aj po skončení workshopu a veríme, že prinesú nové možnosti SPOJENIA medzi mnohými aktérmi workshopu pracujúcich s klientmi z marginalizovaných rómskych komunít.

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,