Vďaka projektu LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ sa podarilo rozšíriť aj Komunitné centrum na Rapovskej križovatke

Zdieľať tento článok

Rozšírenie komunitného centra zahŕňa rozširovanie a modernizáciu stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze. Dobudovanie komunitného centra (KC) bolo realizované v rámci projektu  „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 365 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, doplnením dvoch hygienických buniek, výstavbou detského ihriska, altánku, železobetónovej žumpy a kontajnerového stanovišťa pre separovaný zber. Stavebnými úpravami a doplnením materiálno – technického zariadenia sa skvalitní činnosť v súčasnosti prevádzkovaného zariadenia a pracovníci KC získajú nástroje na vzdelávanie, voľno-časové aktivity a iné aktivity s komunitou. Cieľom je skvalitnenie práce a rozšírenie zariadenia sociálnych služieb pre služby krízovej intervencie komunitného charakteru. Vďaka tomu sa zlepší práca s cieľovou skupinou (vzdelávanie, voľno-časové aktivity,..), ktorá je jednou z najvyšších priorít. Cieľová skupina nemá veľa možností získať stratené alebo chýbajúce základné návyky – pracovné, hygienické, vzťah k životnému prostrediu, sociálne a iné zručnosti. Rozšírenie KC je jednou z dôležitých súčastí sociálneho rozvoja Rapovskej križovatky, kde musia ísť ruka v ruke jednotlivé kroky z vonka, spolu s motiváciou komunity k vlastnej aktivite a participácii.

www.spajamesa.sk

www.norwaygrants.sk/ldi

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,