Stretnutie okrúhleho stola

Zdieľať tento článok

Stretnutie okrúhleho stola

Mesto Lučenec, primátorka PhDr. Alexandra Pivková a partneri projektu:

Vás srdečne pozývajú na Stretnutie okrúhleho stola
organizovaný v rámci projektu Spájame sa pre viac príležitostí

Miesto konania:
Radnica, Ul. Dr. Herza 240/1, Lučenec

Dňa:                     24.03.2023 (piatok) od 10.00 hod.
Program:
9.45 10.00 hod. Príchod hostí
10.00 10.15 hod. Privítanie, predstavenie partnerov projektu

10.15 10.45 hod. Predstavenie projektu a jeho aktivít v aktuálnom čase

10.45 11.30 hod. Potenciál a možnosti spolupráce obcí, mesta a partnerov s cieľom zlepšiť

podmienky a kvalitu bývania, ale aj vzdelávania, zamestnávania a sociálnej inklúzie

marginalizovaných rómskych komunít cez projekt Spájame sa pre viac príležitostí

11.30 12.00 hod. Diskusia, záverečné slovo


S úctou,
PhDr. Alexandra Pivková

primátorka Mesta Lučenec

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ získal grant z Nórska v sume 749 000 €. Projekt bol
spolufinancovaný v sume 112 350 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je
zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít.
www.norwaygrants.sk/ldi

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,

Nezaradené

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE „DOKÁŽEME TO!“

Mesto Lučenec a partneri projektu: Agentúra práce BBSK, Projekt DOM.ov a CBNRM  Networking v projekte LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ – „We connect for more