Projekt LDI02014 Spájame sa pre viac príležitostí Priebeh aktivít 10/2021-9/2022 Agentúra práce BBSK, n.o.

Zdieľať tento článok

Agentúra práce BBSK zamestnáva v projekte 6 ľudí, z toho 3 sú Rómovia.
V projekte Agentúra do konca septembra 2022 poskytla pracovné poradenstvo a asistenciu pri uplatnení sa na trhu práce 146 osobám, z toho bolo 106 Rómov a 18 odídencov z Ukrajiny.
Klienti Agentúry práce BBSK absolvovali neformálne školenia na rozvoj sociálnych, digitálnych a finančných zručností a bola im poskytnutá podpora pri hľadaní a udržaní si zamestnania. 36 osôb získalo vďaka projektovým aktivitám prácu.
Agentúra nadviazala na základe zmlúv o spolupráci partnerstvo so 14 regionálnymi zamestnávateľmi, s Úradom práce Lučenec a spolupracuje s 15 komunitnými centrami z okresu Lučenec a okolia.
V rámci svojich aktivít zameraných na mládež nadviazala Agentúra práce BBSK spoluprácu s 5 základnými a 2 strednými odbornými školami a počas prvého roku implementácie projektu poskytovala kariérové poradenstvo 6 deťom z prostredia MRK z 3 obcí okresu Lučenec, z ktorých 2 nastúpili v školskom roku 2022/2023 na strednú školu. Momentálne pracujeme s ďalšími 6 deviatakmi, ktorých motivujeme k štúdiu na strednej škole. Poradenstvo bolo poskytnuté aj 30 študentom stredných škôl pri ich hľadaní brigád popri štúdiu.

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,