Projekt LDI02014 Spájame sa pre viac príležitostí Priebeh aktivít 10/2021-9/2022 Agentúra práce BBSK, n.o.

Zdieľať tento článok

Agentúra práce BBSK zamestnáva v projekte 6 ľudí, z toho 3 sú Rómovia.
V projekte Agentúra do konca septembra 2022 poskytla pracovné poradenstvo a asistenciu pri uplatnení sa na trhu práce 146 osobám, z toho bolo 106 Rómov a 18 odídencov z Ukrajiny.
Klienti Agentúry práce BBSK absolvovali neformálne školenia na rozvoj sociálnych, digitálnych a finančných zručností a bola im poskytnutá podpora pri hľadaní a udržaní si zamestnania. 36 osôb získalo vďaka projektovým aktivitám prácu.
Agentúra nadviazala na základe zmlúv o spolupráci partnerstvo so 14 regionálnymi zamestnávateľmi, s Úradom práce Lučenec a spolupracuje s 15 komunitnými centrami z okresu Lučenec a okolia.
V rámci svojich aktivít zameraných na mládež nadviazala Agentúra práce BBSK spoluprácu s 5 základnými a 2 strednými odbornými školami a počas prvého roku implementácie projektu poskytovala kariérové poradenstvo 6 deťom z prostredia MRK z 3 obcí okresu Lučenec, z ktorých 2 nastúpili v školskom roku 2022/2023 na strednú školu. Momentálne pracujeme s ďalšími 6 deviatakmi, ktorých motivujeme k štúdiu na strednej škole. Poradenstvo bolo poskytnuté aj 30 študentom stredných škôl pri ich hľadaní brigád popri štúdiu.

Viac na objavovanie

Nezaradené

ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE „DOKÁŽEME TO!“

Mesto Lučenec a partneri projektu: Agentúra práce BBSK, Projekt DOM.ov a CBNRM  Networking v projekte LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ – „We connect for more