Pozvánka na podujatie

Zdieľať tento článok

Informačný seminár pre odbornú verejnosť

Mesto Lučenec, primátorka PhDr. Alexandra Pivková a partneri projektu:

Vás srdečne pozývajú na
Informačný seminár pre odbornú verejnosť

organizovaný v rámci projektu Spájame sa pre viac príležitostí


Miesto konania:
Spoločenské centrum 3 Pé, Sokolská 12, Lučenec

Dňa:                     23.02.2023 (štvrtok) od 8.30 do 10.00 hod.

Program:

8.30 8.45 hod. Privítanie, predstavenie projektu Spájame sa pre viac príležitostí

8.45 9.15 hod. Predstavenie partnerov projektu

9.15 9.45 hod. Potenciál obcí a klientov komunitných centier na ceste k vzdelávaniu, zamestná

vaniu, bývaniu

9.45 10.00 hod. Diskusia, záverečné slovo

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ získal grant z Nórska v sume 749 000 €. Projekt bol
spolufinancovaný v sume 112 350 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je
zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít.
www.norwaygrants.sk/ldi

Viac na objavovanie