Contact

Mesto Lučenec


Novohradská 1
984 01 Lučenec
msu@lucenec.sk
Tel.: 047/4307105

 
 
 
 
 
 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


Tower 115
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava