Ďalšie stretnutie v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ otvoril možnosti budúcej spolupráce

Zdieľať tento článok

V projekte „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 365 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa Mesto Lučenec spolu s partnermi Agentúrou práce BBSK, Projektom DOM.ov a nórskym partnerom CBNRM Networking snaží priniesť inovatívny a komplexný prístup k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.

  

Séria podujatí s odborníkmi a zainteresovanými stranami v rámci projektu pokračovala stretnutím starostov a primátorov, dňa 24.03.2023, v budove historickej Radnice v Lučenci. Cieľom bolo zmapovanie potenciálu a možností spolupráce obcí, mesta a partnerov s cieľom zlepšiť podmienky a kvalitu bývania, ale aj vzdelávania, zamestnávania a sociálnej inklúzie marginalizovaných  rómskych komunít cez tento projekt.

  Nosnou témou stretnutia bola možnosť svojpomocnej výstavby a sprievodných aktivít, ktoré ponúka Projekt DOM.ov všetkým obciam v  Banskobystrickom samosprávnom kraji.  Inovatívny projekt získal niekoľko ocenení. Na východe Slovenska už priniesol nové bývanie a možnosti na zlepšenie podmienok života niekoľkým rómskym rodinám. Zaujal aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá navštívila takúto svojpomocnú výstavbu. Nezisková organizácia prináša formou vlastnej aktivity a zásluhovosti, ale aj vzdelávania a aktívnej práce s klientmi, zlepšovaním ich finančnej gramotnosti, ako aj získavaním manuálnych zručností, jedinečnú možnosť všetkým záujemcov z marginalizovaných rómskych komunít vymaniť sa z generačnej chudoby.

  Napriek niektorým ťažkostiam, spojených najmä s nedostatkom dostupných pozemkov na takúto svojpomocnú výstavbu, ako aj búraním predsudkov a nedôvery u budúcich klientov, že je niečo takéto možné, niekoľkí starostovia prejavili záujem o ďalšie informácie. Spolupráca partnerov prináša efekt spojených nádob, kedy samospráva Mesta Lučenec, ktorá pripravuje pozemky a zastrešuje aj ďalšie aktivity, Agentúra práce BBSK, či nórsky partner prinášajú v projekte prepojenie v oblasti vzdelávania, aj zamestnávania. Veríme, že aj v Novohrade budeme môcť ísť príkladom dobrej praxe, hoci len jedinej rodiny, ktorá dokáže, že zmena k lepšiemu je možná pre všetkých, ktorí sa o to sami pričinia a získajú podporu, ktorá im v nej pomôže.

www.projektdomov.sk

www.spajamesa.sk

www.norwaygrants.sk/ldi

Viac na objavovanie

Športové popoludnie „Dokážeme to“

Posledný májový deň sa stretli na Rapovskej križovatke všetky generácie, ktoré spojilo športové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu: LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“,